Nordjylland Bornholm Midtjylland Østjylland Vestsjælland Nordsjælland Storstrøm København Lillebælt Sydjylland Fyn
 
 
Hele landet
Gennemsnit
Kr. 233,23
Industri
Kr. 233,77
Installation
Kr. 232,08
Offentlig
Kr. 219,85
Øvrige
Kr. 243,81
Løbende akkord
Kr. 282,62
Gennemsnitlig lønstigning
10,94 kr. fra
2022 til 2023